Langeland Foto

Minner for livet

Fotokurs
Oppdateringer Mine bilder Mine bilder Mine bilder

I samarbeid med Fotograf Atle Helland arrangerar eg fotokurs. Kurset går over tre dagar:

 

 

Fredag kl 17.30-21.00

Vi startar fredagen med mykje teori, der vi forklarer kamera og linsas oppbygging og funksjon. Vi lærer om lukkar, blendar og bilde komposisjon.

 

 

Lørdag kl 10.00-17.30

Lørdagen startar vi dagen med portrett fotografering, vi viser ein heil del bilder , og gir mange tips angåande det å ta portrett. Resten av lørdagen blir det praktisk fotografering utandørs med rettleiing.

 

 

Søndag kl 11.30-17.00

Søndagen set vi for det meste og jobbar i Photoshop med bilda frå lørdagen. Det heile vert avslutta med at kvar og ein printar ut kvar sitt bilde som vi rammar inn, og får med heim.

 

 

Diverse:

Kvar kurs deltakar må disponera eige digitalt kamera og PC under kurshelga. Kurset er lagt opp til at alle kan delta, uansett kva bakgrunn ein har med fotografering. Vi rettleiar deltakarane under fotograferinga og viser bildebehandling, steg for steg, på storskjerm.

Prisen på kurset er 1500 kr inkludert boka "Digital fotografi i praksis"

 

 

Meld deg på kurs her.

Eller ring oss:

Atle Helland: 53 47 24 67 - 906 91 291

Ivar Langeland: 906 30 939

Valid XHTML 1.0 Transitional

til toppen
Innholdet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling eller annen form for
tilgjengeliggjøring er bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.